Logga_hemsida.-150_besk

Extra kongress

På kongressen i maj hann vi inte med alla motionerna. Kongressen gav förbundsstyrelsen i uppdrag att bestämma hur dessa ska hanteras. Förbundsstyrelsen har nu beslutat att kalla till en extra kongress för att hantera kvarvarande motioner. 

Kongressen hålls digitalt söndagen den 1 oktober 2023 kl 10:00-15:00. Kongressen blir en fortsättning på vår ordinarie kongress. De som var ombud då bör i största möjliga mån vara ombud även på extra kongressen.

På våra sociala medier och på denna sida kan du följa vad som händer under kongressen.

Kongresslogga

Tack för en fantastisk kongress!

Den 27-28 maj genomförde vi vår 10:e ordinarie kongress på Sveavägen 68 i Stockholm. 40 peppade ombud valde ny förbundsstyrelse, fastställde verksamhetsinriktningen för de kommande åren

Läs mer »
Translate with Google Translate »