Logga_hemsida.-150_besk

Europavalet: En kamp för HBTQ-rättigheter

I slutet av februari reste HBTQ+Socialdemokrater tillsammans med EU-kandidat Diana Ghafour till Italien för att på nära håll se vad som händer när fascistisk politik utförs i praktiken. För att förstå vad som hänt behöver vi backa bandet. 

Under flera år har en oroande hbtq-fientlig kraft växt fram i Europa och bland EU-länder. Allt från hbtq-fria zoner i Polen år 2019, till anti-translagar i Ungern år 2021. Tydligt högerkonservativa och auktoritära ledare har tagit plats i ministerrådet och fascistiska politiker skickas till Bryssel. EU har fördömt och infört sanktioner och EU:s grundlagar har kunnat stå emot många, svåra förändringar som annars skulle kunnat införas. Svårare är det i ländernas nationella politik. I september 2022 hölls allmänna val i Italien, och ett parti med rötter i fascismen vann. Dess ledare heter Giorgia Meloni och ett av hennes vallöften är att minska hbtq+rättigheter. Det är till Melonis Italien vi kommer, i slutet av februari 2024 för att möta Daniela och Valentina. 

I Italien är insemination inte lagligt för samkönade par. Daniela och Valentina har därför rest till ett annat EU-land för att insemineras och bilda familj. När deras dotter föds i Padua år 2022 registreras de båda som föräldrar. Familjelyckan är total, och det nya livet som ung familj kan börja. 

Men så beslutar regeringen att inga födelseattester med samkönade föräldrar ska utfärdas. Regeringen skickar ett brev till Padua och kräver att enbart den förälder som fött barnet ska stå kvar på födelsebeviset. Men Daniela och Valentinas dotter föddes före den nya lagen, och de är redan föräldrar. Men så kommer ett brev. En högre instans har beslutat att parets dotter nu bara har en förälder, den som födde henne. 

När vi träffar paret på ett soligt men kylslaget café längs Paduas huvudgata har paret överklagat, med hjälp av en advokat. Kommunen Padua har då efter instruktion från regeringen tagit bort inte mindre än 37 mödrar från födelsebevis. Föräldrar som förlorat vårdnaden om sina barn, som inte längre får hämta och lämna på förskolan utan en fullmakt. Morföräldrar som inte längre får resa med sina barnbarn. Barn som blir föräldralösa om den registrerade föräldern avlider. 

Sedan regeringen Meloni tillträtt har Italien sett en  aggressiv offensiv mot hbtq+rättigheter. Instruktionen från regeringen till Padua beror på att kommunen inte självmant utfört den nya politiken. 

Daniela och Valentina har varit tillsammans länge, och har väntat på en mer öppen hbtq+politik i Italien. Åren gick och paret kunde till slut inte vänta längre. De har ingen önskan om att leva utanför Italien, även om många av deras vänner lämnat det katolska landet för mer frihet och trygghet i till exempel Tyskland, Holland och Danmark. De har hoppats på EU, och på att tiden ska göra även Italien mindre konservativt och lättare för lesbiska par. De valde Padua med omsorg, här bor flera lesbiska och det finns en stark organisering kring hbtq-frågor. Staden bättrar varje år färgen på regnbågsbron och pride-flaggor vajar ostörda på många hus. De har beslutat sig för att slåss, så långt det går, för sin och sin dotters rätt till båda sina föräldrar. Men oron är stor, hur länge vågar de vänta på att inte båda är registrerade föräldrar? 

Bara ett par veckor efter vårt möte slår domstolen i Padua fast att regeringen inte kan ta bort föräldrars namn från födelsebevis. I och med detta beslut har lesbiska mödrar vunnit en viktig seger i sin kamp mot den italienska regeringen. En delseger. För ännu står inte bådas namn på födelseattesten. Melonis regering har inte gett upp och domen är överklagad av statens företrädare till högre instans.

Samkönade par har få rättigheter i Italien när det gäller familjebildning och rätten att uppfostra sina barn. Padua och några andra kommuner har hittat juridiska kryphål, och använt sig av de lättnader som den tidigare vänster mitten-regeringen ledd av Sergio Giordani infört. Hans regering tillät att orden “mor” och “far” inte längre krävdes på födelsebevisen och därmed kunde samkönade föräldrar godkännas. Det var den förändringen som regeringen Meloni drog tillbaka.

Samma sak hände i Milano, där den lokala domstolen godkände föräldrarna men regeringen genom staten överklagat. Av allt att döma kommer det bli en utdragen process, där regeringen genom staten kommer att överklaga till sista instans. Om högsta domstolen beslutar att regeringens beslut ska gälla kan frågan gå till Europadomstolen, eller avgöras genom EU-domstolens förhandsavgörande. Samtliga domstolar i medlemländerna är nämligen skyldiga att följa EU-lagstiftning. Om en nationell lagstiftning riskerar att stå i strid med EU:s regelverk krävs att medlemsstaten begär ett förhandsavgörande. 

De stränga åtgärderna mot hbtq+föräldrar överensstämmer med Melonis högerextrema regerings agenda. Hennes regering menar att en familj bara kan bestå av en pappa och en mamma. Den nya lagstiftningen påverkar också män i samkönade relationer, som nu tvingas utse en ensamstående juridisk förälder på födelsebeviset. 

När de mänskliga rättigheterna vacklar i Italien hoppas Daniela och Valentina på EU, så de kan fortsätta se sin dotter växa upp på samma villkor som alla andra barn.

Translate with Google Translate »