Logga_hemsida.-150_besk

Kryssa Diana för sjutton!

Diana är en ung aktivist som valde politiken som forum för sitt engagemang. Hon växte upp i Akalla och Rinkeby i Stockholm och blev tidigt medlem i SSU där hon fortsatte sitt engagemang under universitetsstudierna. Hon blev SSU-ombudsman i Gävleborg, rekryterades till IUSY, international union of socialist youth och flyttade till Wien, Österrike och landade tillbaka i Stockholm som ombudsman på Tro och Solidaritet. 

– Jag växte upp med två arbetarklassföräldrar vars liv påverkades av det trauma och förtryck som kriget de flytt från orsakat dem. Vi mötte utmaningar här i Sverige, och jag såg orättvisorna när jag växte upp. Det var omöjligt att inte jämföra hur vi hade det med andra. Trots det kände både jag, min syster och mina föräldrar framtidshopp. Det var det hoppet och tron på förändring som gjorde att jag som 14-åring hittade socialdemokratin, berättar Diana.

I SSU mötte Diana andra unga som liksom hon drogs till socialdemokratins idé om fred, demokrati och mänskliga rättigheter för alla. Hon inspirerades av berättelser om hur arbetarklassen och socialdemokratin byggt Sverige starkt genom solidaritet och välfärdsreformer, och frustrationen över att allt var på väg att monteras ned, att rasismen och klyftorna ökade. 

– Ungefär samtidigt som jag gick med i SSU mördades mina kamrater i Norge av en högerextremist. Det gjorde att min kämparglöd växte för att aldrig slockna. De kämpade för samma sak som mig, och mördades för sina åsikter. Det gör något med en ung politiker, och jag vet att mina kamrater i AUF aldrig kommer sluta slåss för demokrati och fred.

Diana menar att bristande solidaritet, utförsäljningar av vår gemensamma välfärd, ökande klyftor och en  framväxt av högerextremism hör ihop. Dådet på Utöya och en normalisering av hets mot folkgrupper och en ökad ojämlikhet driver på hat och gör alla dem som inte ser ut eller beter sig som normen till lovligt byte. 

– Först drabbar det några, sen kommer alla som tror på mänskliga rättigheter, alla människors lika värde och demokrati att blir utsatta, suckar Diana när hon försöker förklara varför de här frågorna gäller alla, inte bara de som utsätts. 

Och det här Dianas kandidatur till EU kommer in. Diana står på plats nummer 17 på Socialdemokraternas lista inför Europaparlamentsvalet den 9 juni i år. Där Diana bor, i Hässelby Gård, skedde fem sprängningar under 2023. Politiker försöker stoppa våldet genom hårdare straff, visitationszoner och genom att skylla problemen på de som flytt till Sverige. Samtidigt blir människor i Europa berövade rätten till säkra aborter, hbtq+personer tvingas in i garderoben genom diskriminerande lagstiftning och retorik. Etniska och religiösa minoriteter utsätts för våld och förtryck, och beskylls för samhällets problem. Rättsstatens principer undermineras och lagstiftas bort i land efter land. 

– Jag ställer upp som kandidat till Europaparlamentet med en djup medvetenhet om att våra rättigheter aldrig kan tas för givna. De högerextrema krafterna utgör idag en tredjedel av EU-parlamentets ledamöter, och enligt flera opinionsundersökningar förväntas deras andel öka till hälften efter den 9 juni. Vi kommer inte få färre sprängningar eller fler hbtq+rättigheter på det viset, eftersom högerkonservatismen tjänar på att det är oroligt och på att splittra samhället i vi och dem. 

Som en stolt och modig företrädare för flera av samhällets utsatta grupper brinner Diana särskilt för att alla människor, oavsett bakgrund, kön, könsidentitet, sexuell läggning eller livssituation, ska ha en trygg och säker plats i Sverige och Europa. När Europa står framför ett växande hot mot jämlikhet och rättvisa i Europa måste Socialdemokraterna vara en motkraft. 

På frågan om vilka frågor hon vill driva i EU svarar Diana tvärsäkert.

– Mänskliga rättigheter måste gälla lika för alla i hela unionen. Alla som bor i vår union ska kunna lita på ett grundläggande skydd. Det är orimligt att aborträtten inte gäller lika överallt, att transpersoner inte har rätt till vård eller självbestämmande över sitt juridiska kön. Likväl ska hela EU solidariskt hjälpa till när människor tvingas fly. Det är helt orimligt att människor känner sig tvingade till flykt inom unionen, hur kan det tillåtas vara så?

Diana vill inkludera aborträtten i EU:s stadga över de grundläggande rättigheterna. På så sätt blir medlemsländerna förpliktigade att garantera laglig och säker abort. Skyddet för transpersoner måste stärkas, och transpersoner ska omfattas av hatbrottslagstiftning över hela EU. För Diana är det antirasistiska arbetet lika viktigt som hbtq+arbetet, och menar det hänger ihop. 

– Att ställa utsatta grupper mot varandra är en taktik som används flitigt av högerpartierna, och en som jag som antirasist aldrig köpt. 

Vi ser också en ökning av migrationskritiska och rasistiska åsikter. Att stå upp för människor som flyr krig och förtryck är en ren solidaritetshandling som EU bör främja. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt att säkerställa att hbtq+flyktingar får samma skydd i alla EU-länder.

Slutligen berättar Diana att hon vill se ett golv för hbtq+rättigheter i EU. Det golvet ska byggas på de bästa vilkoren vi har i unionen. Hon vill göra samkönade äktenskap till norm, och som minst att ett äktenskap som ingåtts inom unionen ska vara tvingande att erkännas i alla medlemsstater. 

– I september 2022 bevittnade jag inte bara hur Sverige fick en ny SD-styrd regering och förberedde mig mentalt för en ökning av diskrimineringen mot personer som jag. Jag bevittnade också hur min dåvarande italienska partners drömmar om att en dag kunna gifta sig och bilda familj krossades när Giorgia Meloni och hennes fascistiska Fratelli d’Italia tog makten i Italien två veckor efter det svenska riksdagsvalet.

Diana menar att Europavalet är vår chans att försvara och främja demokratiska värderingar och stå upp för minoriteters och utsatta gruppers rättigheter, för att säkerställa en starkare och mer inkluderande EU-institution som driver den politiska utvecklingen i rätt riktning.

Tillsammans kan vi skapa ett stolt och modigt Europa. Kryssa Diana för sjutton!

Läs mer om Diana på hennes kampanjsida » 

Translate with Google Translate »