Logga_hemsida.-150_besk

HBTQ+S utvecklar sitt internationella arbete

De senaste veckorna har Palmecentret hållit programworkshop runt om i världen. Dessa sker i slutet av en programperiod för att påbörja planeringen inför nästa. Nuvarande programperiod pågår året ut. HBTQ+S har sedan 2020 ett projekt på V. Balkan tillsammans med en hbtq+organisation där. Det är Palmecentrets första projekt som endast berör hbtq+frågor. 

– Jag kom in i projektet 2019 när jag skickades till Sarajevo på programworkshop och träffade ERA för första gången. Vi skrev sedan en ansökan tillsammans och beviljades som projekt i november 2019. Det är svårt att förstå att det redan gått fem år, säger Ewelina Edenbrink, projektledare. 

Projektet på V. Balkan har haft namnet “Advancing LGBTI-rights and equality in Western Balkans” och biståndet har gått till att anordna konferenser där politiker och representanter för fackföreningsrörelsen har mött gräsrotsaktivister. Arbetet har gett effekt, bland annat har attityderna gentemot hbtq+personer i V. Balkan blivit betydligt bättre. Under workshopen i Sabac, Serbien påbörjades planeringen för nästkommande period tillsammans med ERA’s nya projektledare med målet att fortsätta projektet i fem år till. Nu utökas HBTQ+S internationella arbete. 

– I höstas beslutade styrelsen att hitta ett projekt med en organisation i Ukraina. Vi har nu hittat en partner som vi träffat i Warszawa förra veckan och kommer gå vidare med en förstudie under hösten, med mål att lämna in en ansökan till Palmecentret för nästa programperiod. Det är en organisation som jobbar stenhårt med att öka hbtq+rättigheterna i Ukraina både nu och i framtiden och som passar oss väldigt bra. 

Ewelina Edenbrink har varit projektledare under fem år och lämnar efter årsskiftet över till nya projektledare eftersom hon gör sin sista mandatperiod i HBTQ+S förbundsstyrelse. På frågan vad hon vill göra för medskick svarar hon:

– Att slåss för den här formen av bistånd. Våra partners skulle aldrig hittat till svenskt bistånd om de skulle söka själva via SIDA. Arbetssättet med en svensk partner och att Palmecentret hjälper till med administrationen är ovärderligt för dem. De kan då fokusera på att driva riktigt förändringsarbete.

På bilden ser du Ewelina Edenbrink, Nina Huotari, Elena Petrovska och Bojana Simić.

Translate with Google Translate »