Logga_hemsida.-150_besk

Europavalet – Så funkar det!

I juni går Europa till val. Då väljer du vilka som ska företräda dig i Europaparlamentet. I Sverige är valdagen den 9 juni och du kan förtidsrösta från och med den 22 maj. 

Vilken typ av beslut fattas av EU?


Listan kan göras jättelång, men här är några exempel. Klicka på respektive rubrik för att läsa mer

EU har antagit ambitiösa klimatmål och gröna avtal som påverkar Sveriges miljö- och energipolitik.

 

Beslut om att införa sanktioner mot länder eller individer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, vilket kan påverka Sveriges förhållande till dessa länder och dess inställning till sanktionspolitik.

EU-beslut och lagstiftning som syftar till att skydda minoriteters rättigheter inom medlemsländerna, vilket kan påverka Sveriges lagstiftning och politik gentemot minoritetsgrupper.

Beslut om att bekämpa diskriminering på grund av kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller annan grund, vilket kan påverka Sveriges antidiskrimineringslagstiftning och politik.

EU-beslut och åtgärder för att skydda yttrandefrihet och pressfrihet, vilket kan påverka Sveriges lagstiftning och praxis inom dessa områden.

EU-beslut och lagstiftning som syftar till att skydda barns rättigheter, inklusive rätt till utbildning, hälsa och skydd mot övergrepp, vilket kan påverka Sveriges barnpolitik och sociala system.

Beslut om att bekämpa tortyr och illa behandling, inklusive genom att stärka internationella avtal och mekanismer för att skydda mänskliga rättigheter, vilket kan påverka Sveriges ställningstagande och åtgärder mot tortyr och illa behandling.

EU-beslut och lagstiftning för att skydda privatlivet och personuppgifter, inklusive genom dataskyddsförordningen (GDPR), vilket påverkar Sveriges dataskyddslagstiftning och regler kring behandling av personuppgifter.

Beslut och åtgärder för att främja rättvisa och rättssäkerhet, inklusive genom att stärka rättssystemet och skydda rättigheter för misstänkta och åtalade personer, vilket kan påverka Sveriges rättsväsende och rättspolitik.

Beslut om ekonomiskt stöd till medlemsländer i kris kan påverka Sveriges ekonomi och bidrag till EU-budgeten.

Beslut om EU:s gemensamma jordbrukspolitik kan påverka svenska jordbrukares villkor och stöd.

EU-beslut om säkerhets- och försvarspolitik kan påverka Sveriges deltagande i gemensamma försvarsprojekt och samarbeten.

EU-regler kring konsumentskydd och produktsäkerhet påverkar svenska konsumenters rättigheter och säkerhet.

Beslut om arbetsmarknadspolitik inom EU kan påverka svenska arbetsvillkor och regler kring anställning och arbetsrätt.

Vilken typ av beslut fattas av EU?


Listan kan göras jättelång, men här är några exempel. Klicka på respektive rubrik för att läsa mer

EU har antagit ambitiösa klimatmål och gröna avtal som påverkar Sveriges miljö- och energipolitik.

 

Beslut om att införa sanktioner mot länder eller individer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, vilket kan påverka Sveriges förhållande till dessa länder och dess inställning till sanktionspolitik.

EU-beslut och lagstiftning som syftar till att skydda minoriteters rättigheter inom medlemsländerna, vilket kan påverka Sveriges lagstiftning och politik gentemot minoritetsgrupper.

Beslut om att bekämpa diskriminering på grund av kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller annan grund, vilket kan påverka Sveriges antidiskrimineringslagstiftning och politik.

EU-beslut och åtgärder för att skydda yttrandefrihet och pressfrihet, vilket kan påverka Sveriges lagstiftning och praxis inom dessa områden.

EU-beslut och lagstiftning som syftar till att skydda barns rättigheter, inklusive rätt till utbildning, hälsa och skydd mot övergrepp, vilket kan påverka Sveriges barnpolitik och sociala system.

Beslut om att bekämpa tortyr och illa behandling, inklusive genom att stärka internationella avtal och mekanismer för att skydda mänskliga rättigheter, vilket kan påverka Sveriges ställningstagande och åtgärder mot tortyr och illa behandling.

EU-beslut och lagstiftning för att skydda privatlivet och personuppgifter, inklusive genom dataskyddsförordningen (GDPR), vilket påverkar Sveriges dataskyddslagstiftning och regler kring behandling av personuppgifter.

Beslut och åtgärder för att främja rättvisa och rättssäkerhet, inklusive genom att stärka rättssystemet och skydda rättigheter för misstänkta och åtalade personer, vilket kan påverka Sveriges rättsväsende och rättspolitik.

Beslut om ekonomiskt stöd till medlemsländer i kris kan påverka Sveriges ekonomi och bidrag till EU-budgeten.

Beslut om EU:s gemensamma jordbrukspolitik kan påverka svenska jordbrukares villkor och stöd.

EU-beslut om säkerhets- och försvarspolitik kan påverka Sveriges deltagande i gemensamma försvarsprojekt och samarbeten.

EU-regler kring konsumentskydd och produktsäkerhet påverkar svenska konsumenters rättigheter och säkerhet.

Beslut om arbetsmarknadspolitik inom EU kan påverka svenska arbetsvillkor och regler kring anställning och arbetsrätt.

Vilken typ av beslut fattas av EU?


Listan kan göras jättelång, men här är några exempel. Klicka på respektive rubrik för att läsa mer

EU har antagit ambitiösa klimatmål och gröna avtal som påverkar Sveriges miljö- och energipolitik.

 

Beslut om att införa sanktioner mot länder eller individer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, vilket kan påverka Sveriges förhållande till dessa länder och dess inställning till sanktionspolitik.

EU-beslut om asylpolitik och fördelning av flyktingar inom medlemsländerna, vilket påverkar Sveriges mottagande av asylsökande och dess hantering av flyktingfrågor.

 

EU-beslut och lagstiftning som syftar till att skydda minoriteters rättigheter inom medlemsländerna, vilket kan påverka Sveriges lagstiftning och politik gentemot minoritetsgrupper.

Beslut om att bekämpa diskriminering på grund av kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller annan grund, vilket kan påverka Sveriges antidiskrimineringslagstiftning och politik.

EU-beslut och åtgärder för att skydda yttrandefrihet och pressfrihet, vilket kan påverka Sveriges lagstiftning och praxis inom dessa områden.

EU-beslut och lagstiftning som syftar till att skydda barns rättigheter, inklusive rätt till utbildning, hälsa och skydd mot övergrepp, vilket kan påverka Sveriges barnpolitik och sociala system.

Beslut om att bekämpa tortyr och illa behandling, inklusive genom att stärka internationella avtal och mekanismer för att skydda mänskliga rättigheter, vilket kan påverka Sveriges ställningstagande och åtgärder mot tortyr och illa behandling.

EU-beslut och lagstiftning för att skydda privatlivet och personuppgifter, inklusive genom dataskyddsförordningen (GDPR), vilket påverkar Sveriges dataskyddslagstiftning och regler kring behandling av personuppgifter.

Beslut och åtgärder för att främja rättvisa och rättssäkerhet, inklusive genom att stärka rättssystemet och skydda rättigheter för misstänkta och åtalade personer, vilket kan påverka Sveriges rättsväsende och rättspolitik.

Beslut om ekonomiskt stöd till medlemsländer i kris kan påverka Sveriges ekonomi och bidrag till EU-budgeten.

Beslut om EU:s gemensamma jordbrukspolitik kan påverka svenska jordbrukares villkor och stöd.

EU-beslut om säkerhets- och försvarspolitik kan påverka Sveriges deltagande i gemensamma försvarsprojekt och samarbeten.

EU-regler kring konsumentskydd och produktsäkerhet påverkar svenska konsumenters rättigheter och säkerhet.

Beslut om arbetsmarknadspolitik inom EU kan påverka svenska arbetsvillkor och regler kring anställning och arbetsrätt.

Vilka frågor kommer Socialdemokraterna
som parti kämpa för i EU?

2024 års val till Europaparlamentet kommer på många sätt att bli både viktigt och historiskt. Vi har krig i Europa, flera kriser har drabbat EU:s invånare de senaste åren och över dessa kriser vilar klimatkrisen.  

Vi söker väljarnas förtroende för att fortsätta bygga: 

ett Europa där vi står enade tillsammans i en orolig och osäker tid.

ett Europa som tar ansvar för en fredligare värld med en gemensam säkerhetspolitik.

ett Europa som försvarar demokratin och rättsstatens principer.

ett Europa som ser möjligheterna i klimatomställningen och genomför en rättvis och jämställd grön omställning.

ett Europa som står upp för investeringar, skapar tillväxt och gröna jobb med goda villkor.

HBTQ+Socialdemokraters prioriterade frågor i Europavalet

Mångfaldsros

Frågor och svar

Att ta fram en exakt siffra är svårt, men enligt vissa bedömningar uppskattas runt 60-70 procent av den svenska lagstiftningen vara en följd av beslut som fattats på EU-nivå.

Translate with Google Translate »