Logga_hemsida.-150_besk

Emelie Stark vald till ny förbundsordförande för HBTQ+Socialdemokrater Sverige

På en extrainsatt digital kongress under söndagen valdes Emelie Stark till ny förbundsordförande för HBTQ+Socialdemokrater. Emelie Stark gick in som tillförordnad förbundsordförande den 19 oktober 2023 när dåvarande ordförande Daniel Andersson avgick på grund av personliga skäl.  

 

Emelie Stark, Stockholm, har en starkt förankrad roll inom HBTQ+S, hon har bland annat varit distriktsordförande i HBTQ+Socialdemokrater Stockholm. Hon valdes till ledamot och internationell ledare för förbundet i juni 2021 och till vice förbundsordförande 2023. Emelie arbetar till vardags som rymdingenjör och är förbundets första kvinna att väljas som förbundsordförande på en kongress.

Det är fantastiskt att ha fått detta förtroende från vårt förbund. Vi växer ständigt med modiga medlemmar som tar ställning för solidaritet och mänskliga rättigheter. Att få leda i en tid där alla dessa frågor hotas är utmanande och viktigt. Jag ser fram emot att hålla fanan högt för våra rättigheter!” säger Emelie Stark, nyvald och stolt förbundsordförande.

Förbundet går in i en intensiv EU-valsperiod med målet att få fler att rösta på Socialdemokraterna. I EU fattas viktiga beslut som påverkar mänskliga rättigheter i högsta grad. Bland annat kunde hbt-fria zoner i Polen tas bort efter ekonomiska påtryckningar från EU. 

Det är avgörande med socialdemokratiskt inflytande i EU för att hbtq+personers rättigheter ska tas tillvara och utvecklas. När kommuner i Polen ville införa hbt-fria zoner kontrade EU med att klubba igenom att hela EU ska vara en frihetszon för hbtq+personer och drog in ekonomiskt stöd. Det visar att vårt medlemskap i EU kan göra skillnad. Nu behöver vi mobilisera fler i Sverige för att gå och rösta” säger Emelie Stark. 

Förbundets slogan i årets EU-valkampanj är “Ett stolt och modigt Europa”. Emelie Stark trycker på att det är ett viktigt budskap i en tid när demokrati, internationell solidaritet och mänskliga rättigheter går kräftgång. 

Den makt EU besitter förpliktigar för en tydlig vision om vad Sverige vill med EU. När andra länder går bakåt i mänskliga rättigheter och demokrati, så kräver vi att Sverige trycker på för att vi ska gå framåt. Vi måste våga vårt sätt att leva, både inom EU och från yttre hot. Sverige ska jobba för ett stolt och modigt Europa” säger Emelie Stark.

Translate with Google Translate »