Logga_hemsida.-150_besk

Tack för en fantastisk kongress!

Den 27-28 maj genomförde vi vår 10:e ordinarie kongress på Sveavägen 68 i Stockholm. 40 peppade ombud valde ny förbundsstyrelse, fastställde verksamhetsinriktningen för de kommande åren och debatterade om allt från transvård och familjepolitik till informationsplikt och internationell solidaritet. En sammanfattning från kongressen hittar du längre ned i mailet.

Vi vill även passa på att tacka för förtroende att få leda förbundet den kommande mandatperioden. Vi ser fram emot att driva hbtq+politik och utveckla förbundet tillsammans med er!

Ta hand om varandra!


Daniel Andersson
Förbundsordförande
daniel.andersson@hbts.se


Emelie Stark
Vice förbundsordförande
emelie.stark@hbts.se


Andreas Saleskog
Förbundssekreterare
andreas.saleskog@hbts.se


Sammanfattning från kongressen

Val av förbundsstyrelse

Valberedningen lade fram ett väl genomarbetat förslag på förbundsstyrelse och en enhällig kongress  valde Andreas Saleskog till Förbundssekreterare på fyra år, Emelie Stark till Vice förbundsordförande på två år samt Elin Lundgren, Ewelina Edenbrink, Ida Theo Wallander, Jessica Ekerbring, Jimmy Stenman, Jörg Schminder, Magnus Olofsson, Mathias Persson, Nina Huotari, Sam Vidén, Torbjörn Karlsson och Ängelina Ahlén till förbundsstyrelseledamöter på två år. Vår förbundsordförande Daniel Andersson valdes på fyra år kongressen 2021, och har alltså två år kvar.

Vi byter namn!

Under lördagen  beslutade kongressen att förbundets namn nu ska vara HBTQ+Socialdemokrater. Äntligen har vi ett mer inkluderande namn! Namnändringen gäller från den 1 juli 2023. På kongressen 2021 tog vi det första beslut om namnbytet, och beslutet bekräftades i enlighet med stadgarna denna kongress. 

Politisk plattform

Kongressen antog en ny politisk plattform. Den innehåller förbundets politik inom arbetsliv, familj, hälsa, internationellt, kultur och fritid, lag och ordning samt skola och högre utbildning.

Ett urval från den politiska plattformen:

 • Att vård för transpersoner måste vara tillgänglig, kortare kötider och vila på vetenskaplig grund.

 • Förbjuda all form av omvändelseterapi av hbtq+personer.

 • Införa en nationell samordnare som aktivt ska jobba med att utveckla mänskliga rättigheter med specialkompetens om hbtq+ inom vård och omsorg.

 • Förbjuda påtvingad vård och medicinska ingrepp för intersexpersoner utan informerat samtycke.

 • Öka kunskaperna om hiv för att minska stigmatisering och diskriminering av personer som lever med viruset.

 • Att blodgivning ska ske evidensbaserat.

 • Att Sverige aktivt ska försvara demokrati, mänskliga rättigheter och särskilt hbtq+rättigheter i Norden, EU, FN och andra internationella sammanhang.

 • Att hela EU ska vara en trygg plats med lika rättigheter för hbtq+personer.

 • Utöka kvotflyktingsystemet.

 • Öka tillgången till mötesplatser för hbtq+personer i alla åldrar i hela landet.

 • Förbjuda rasistiska organisationer.

 • Öka hbtq+kompetens inom de rättsvårdande myndigheterna.

 • Att hbtq+perspektiv ska finnas med i hela utbildningssystemet

Motionsbehandling

Kongressen hann behandla 11 av 20 motioner då kongressen prioriterade debatt och beslut av den politiska plattformen. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att besluta om hur resterande motioner ska hanteras. 

Ett axplock av beslut från de motioner kongressen hanterade:

 • Att HBT-Socialdemokrater uppdrar förbundsstyrelsen att omgående tillsätta en tillfällig arbetsgrupp för att utforma och bedriva ett forum för interndebatt.

 • Att HBT-Socialdemokrater tar fram stödmaterial för distrikt/föreningar i arbetet med normkritik och intersektionalitet som tar sin utgångspunkt i att även en minoritet kan innehålla fler minoriteter.

Verksamhetsinriktning

Vi har antagit en ny verksamhetsinriktning där fokus bland annat ligger på att aktivt delta i valrörelser, prioritera gemensamma frågor för HBTQ+Socialdemokrater och Socialdemokraterna och utveckla samarbetet med hela arbetarrörelsen och hbtq+organsiationer i gemensamma frågor. Andra viktiga fokusområden är internationell solidaritet, studier och medlemsrekrytering.

Gäster och hälsningar

Carl Housten, ordförande i HBT-S Stockholm hälsade kongressen välkommen till Stockholm. Socialdemokraternas Partikassör Joakim Jonsson skickade en hälsning från Socialdemokraterna med en påminnelse om vilka mörka krafter som hotar oss. Under kongressen pratade även Rainbow Rose ordförande Dajana Bakić som om vikten av ett fungerande samarbete mellan alla medlemsorganisationer. Även digitala hälsningar från Sara Kukka Salam, förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, Emma Fastesson Lindgren, förbundsordförande för S-studenter, Annika Strandhäll, ordförande för S-kvinnor, Lisa Nåbo, förbundsordförande för SSU samt framfördes.