Logga_hemsida.-150_besk

Nu spetsar vi till oss med en antirasistisk spetsutbildning!

En växande auktoritär högernationalism breder ut sig såväl i Europa som i Sverige. Nationalismen sorterar och värderar människor utifrån härkomst och är inte förenlig med principen om mänskliga rättigheter som bygger på allas lika värde. Hur högernationalismen bör förstås och bemötas är mer aktuell än någonsin. Samtidigt väcks frågan om framtidsvisioner, Socialdemokratins roll i ett nytt politiskt landskap och hur politiken kan säkerställa ett skydd för det människor som inte platsar i högernationalismen utopi. 
 
Under hösten 2023 arrangerar Tro och Solidaritet och HBT-Socialdemokrater i samverkan med Medlefors folkhögskola och ABF en spetsutbildning om högernationalism där arbetarrörelsens strategiska och långsiktiga arbete kommer att diskuteras. Vårt syfte är tydligt. Vi avser utbilda arbetarrörelsens vassaste motpol mot rasism och högernationalism. 

Läs mer och ansök här »