Logga_hemsida.-150_besk

Högerblocket hotar asylrätten för troende och hbtq+personer

Det sägs att Sverigedemokraterna blivit rumsrena, men när de presenterar sin politik är det samma gamla bruna smörja. I sitt 30-punktsprogram ”Lägst invandring i Europa” skriver Sverigedemokraterna att asylskäl som ”asylsökanden själv skapat efter att ha lämnat ursprungslandet” inte längre ska ge rätt till skydd. Som exempel menar man personer som bytt religion, eller kommit ut som hbtq+person. De skriver att “det ska vara omöjligt att ge asyl till den som skapat sina asylskäl”.

Att påstå att personer blivit homosexuella eller religiösa för att informationen inte framkommit initialt visar på stor okunskap och ett förakt mot skyddsbehövande. Som om tro, sexuell läggning och könsidentitet är skapat av en själv. Något en hittar på, eller väljer själv.

Det är långt ifrån en självklarhet att leva öppet som hbtq+person. I flera länder är det olagligt att leva i en samkönad kärleksrelation eller ha samkönat sex. I bland annat Jemen, Iran och Saudiarabien är det förenat med dödsstraff.

Det finns länder där det inte är olagligt att vara hbtq+person, men där förföljelsen är så pass allvarlig och det rättsliga skyddet så dåligt att få människor lever öppet som den de är. Riskerna kan vara att en själv eller ens närstående utsätts för hat, hot, och våld. Eller tvingas avstå från nödvändig vård, eller inte vågar besöka sin kyrka.

Många hbtq+flyktingar har inte kommit ut, för någon alls. Vissa har bara kommit ut för sin partner. Det är ett stort steg att våga fly för sitt liv och ännu ett steg att våga berätta för myndigheter i ett främmande land om sin sexuella läggning eller könsidentitet, när det tidigare varit kopplat till risk för liv och hälsa.

Som socialdemokrater står vi för en hållbar och rättssäker asylmottagning. Det är en mänsklig rättighet att söka asyl, och den som har tillräckliga asylskäl har en obestridlig rätt att få skydd. Alla länder i EU ska ta gemensamt ansvar för mottagande och alla kommuner i Sverige ska ta sitt ansvar. Under de senaste åren har den Socialdemokratiska regeringen satsat mer på vuxenutbildningar för nyanlända och fler har kommit i arbete. Det är politik som faktiskt gör skillnad för den enskilde och för samhället i stort. Socialdemokraternas migrationspolitik bygger på mänskliga rättigheter, integration och rätten att få skydd.

Sverigedemokraterna fortsätter istället bygga sin politik på förakt och främlingsfientlighet. De tycker inte att hbtq+personer eller religiöst förtryckta människor förtjänar skydd och medmänsklighet. Människor som söker skydd i Sverige kan komma att skickas rakt in i tortyr, eller till en säker död.

Jimmie Åkesson berättade under presentationen av partiets program att Sverigedemokraternas krav är något som Moderaterna och Kristdemokraterna är överens om och något han utgår från att även Liberalerna ställer sig bakom. Sedan dess har Ulf Kristersson, Johan Pehrson och Ebba Busch ‘tagit avstånd’ från förslaget, och menar att hbtq+personer har rätt att få skydd. De har inte specificerat hur det går ihop med Sverigedemokraternas krav, deras samarbete eller tagit avstånd från partiet på något sätt. Det är opålitligt, och oseriöst. Väljarna förtjänar att veta vart partierna står i en så fundamentalt viktig fråga – mitt under brinnande valrörelse.

Socialdemokraterna står mot ett enat högerblock som vill inskränka både hbtq+rättigheter och religiös frihet. Det är allvar nu!

Translate with Google Translate »