Logga_hemsida.-150_besk

Var med och ta ansvar för Sverige!

Vi är ett av världens bästa länder för hbtq+personer. Vår välfärd är unik och stark. Det är något vi ska vara stolta över. Men vi har också ­problem, allt är inte bra. Det är dags att ­återupprätta ­respekten för det människor gör i vardagen, varje dag. Alla som bor här ska både bidra till och få ta del av Sveriges framgångar. Ingen ska ­lämnas utanför. 

Socialdemokraterna står upp för människors lika värde och rätt, mot hat och främlingsfientlighet. Vi tror på samarbete och ­gemensamma lösningar, därför har vi alltid legat i framkant rörande frågor om mänskliga rättighet.

En blå-brun majoritet i riksdagen kan enkelt radera ­decennier av kamp och kasta hbtq+personer tillbaka in i garderoben. ­Tillsammans måste vi nu försvara våra hbtq+rättigheter. Flagg­förbud och inskränkningar för myndigheter att gå­ i ­prideparader är bara början för det blå-bruna blocket. ­Ingen av dem kan svara på vilka principer de är beredda att ­förhandla bort för att få makt. Vi Socialdemokrater har tagit kampen förr och vi tar kampen nu!

Sverige behöver mer tillit, gemenskap och framtidstro – inte ­mindre. Vi ska visa varandra respekt och bygga ett starkare ­samhälle, ­tillsammans. Stad och land –  hand i hand.

Vi är stolta. Men vi är inte nöjda. Vi vet att Sverige kan bättre.
Bli medlem och var med och ta ansvar för Sverige »

Daniel Andersson
Förbundsordförande, HBT-Socialdemokrater

Ett urval av frågor vi driver:

Välfärd

Alla barn och unga ska ha rätt till en skolgång fri från ­diskriminering och där varje barn är tryggt.

En skola ska inte kunna välja bort elever.

En jämlik vård ska finnas tillgänglig för alla, och bedrivas ­utifrån beprövad vetenskap – inte åsikter eller opinion.

Den könsbekräftande vården ska vara god och tillgänglig i hela landet. Vårdköerna måste kortas.

Särskilda satsningar behöver göras för att motverka den ­psykiska ohälsan bland hbtq+personer.

Ett tredje juridiskt kön ska införas, alla har rätt att
identifiera sig själv!

En särskild satsning ska genomföras för att öka ­hbtq+kunskaper bland personal i människovårdande yrken.

Trygghet

Rättsväsendets hbtq+kompetens ska vara hög i hela landet.

Mer resurser till polisen och andra rättsvårdande myndigheter för prevention och utredning av hatbrott mot hbtq+personer.

Föreningar som tar del av skattemedel ska aktivt arbeta mot diskriminering av hbtq+personer.

Stöd ska inte ges till ­organisationer som inte respekterar mänskliga rättigheter.

Translate with Google Translate »