DEBATTARTIKEL QX.SE Nu är det ett faktum; Ryssland har invaderat Ukraina. Statsministern Magdalena Andersson har fördömt Rysslands attack mot Ukraina och flera sanktioner är på väg. Vi kan inte förbise att det inte kommer dröja många dagar nu innan folk börjar fly.

Sverige ska tydligt stå upp för asylrätten och aktivt verka för att andra länder gör detsamma. Det beslutade vi gemensamt på socialdemokraternas partikongress i höstas. Alla människor som flyr har rätt söka asyl och en rättssäker process. Nu förutsätter vi att Sverige agerar solidariskt med det Ukrainska folket. Beslut behöver fattas om ärenden gällande de som kommer hit och behöver skydd. Vi kan inte försvåra för människor att söka asyl och lägga ärenden på hög, som tidigare gjorts med ärenden från konflikthärdar. Det är den framåtsyftande bedömningen som den ser ut idag som ska gälla.

Vi ser att HBTQ+personer i Ukraina är särskilt utsatta i den nuvarande situationen. Ryssland har under lång tid förtryckt sitt eget folk gällande mänskliga rättigheter och nu riskerar även det ukrainska folket att drabbas av detsamma. År 2013 blev det olagligt i Ryssland att sprida så kallad ”propaganda för icke-traditionella sexuella relationer” bland minderåriga, vilket i praktiken innebär att det inte går att leva som en öppen HBTQ+person utan att riskera att utsättas för diskriminering och våldshandlingar.

När det kommer till asyl vill vi inte ställa grupper mot varandra. Alla som söker skydd ska få sin rätt prövad och alla med asylrätt ska få skydd.

Nu måste Europa agera för att skyndsamt komma fram till gemensamma överenskommelser och ansvarstagande kring asyl. Samtidigt är det inte läge att peka finger på vem som ska ta vilket ansvar, utan varje land måste visa sin solidaritet med det Ukrainska folket.