Logga_hemsida.-150_besk

HBT-Socialdemokrater har haft förbundskongress

HBT-Socialdemokrater höll förbundskongress 19-20 juni. På kongressen valdes följande personer till förbundsstyrelse: Andreas Saleskog, Anki Amneskog, Elin Lundgren, Emelie Stark, Ewelina Edenbrink, Jessica Ekerbring, Jimmy Stenman, Mathias Persson, Mattias Eriksson, Sam Vidén, Sultan Kayhan och Urban Strömberg. Daniel Andersson valdes till förbundsordförande och Emilia Wikström Melin till vice förbundsordförande.

Hela 23 motioner behandlades på kongressen. Det var ett brett spann på motionernas innehåll och med de flesta att-satserna bifallna eller besvarade stakade kongressen ut riktning för framtiden. Kongressen fattade bland annat beslut om:

  • Att motverka kommersiellt surrogatmödraskap internationellt.
  • Att driva linjen att blodgivning ska ske på lika villkor och utan fördomar.
  • Att verka för att permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i såväl Sverige som övriga EU-länder.
  • Att verka för att HBTQ+- personer som är utsatta för förtyck och förföljelse ska få permanenta uppehållstillstånd.
  • Att verka för att det finns en långsiktig, nationell samordning för frågor om heder och radikalisering.
  • Att verka för att 28 juni blir en nationell flaggdag med regnbågsflaggan, till minne av Stonewall-upproret.
  • Att verka för att personer som påbörjar en transutredning ska ha rätt till en regional kontaktperson genom hela processen.
  • Att verka för att öka stödinsatser till människor som säljer sex eller utsätts för trafficking.

Vi tog även ett första steg till ett namnbyte. Men innan vi bytt namn ska ännu en kongress fatta beslut i frågan – först då kan vi kalla oss HBTQ+Socialdemokrater!

Translate with Google Translate »