Logga_hemsida.-150_besk

QX:SE: Gärna gemensamt ansvar, men först mänskliga rättigheter

HBT-Socialdemokrater står upp för rätten att söka och få skydd från förtryck och förföljelse, precis som vi alltid gjort. Oavsett om opinionen eller världsläget förändras står vi kvar i övertygelsen att ingen människa ska riskera att dödas på grund av den hen är. Vi har svårt att se vad volymmål, tillfälliga uppehållstillstånd och slopad möjlighet till familjeåterförening har att göra i debatten.

Det vi vill fokusera på är:

  • Humana, effektiva och rättssäkra sätt att hantera asylansökningar och därmed
  • minska de enorma kostnaderna som väntetider och ineffektiv handläggning ger upphov till genom ökade mottagnings-, jurist- och mottagningskostnader och
  • stärka integrationen genom sociala insatser

 

Samtidigt som Sverige debatterar en ny migrationslagstiftning passar ledare i bland annat Brasilien, USA, Ungern och  Polen på att ta tillbaka redan givna rättigheter för HBTQ+personer medan världen är upptagen med pandemin. I länder som Nigeria, där förtrycket pågått länge, skylls pandemin på samma grupp.

Utgångspunkten i migrationsdebatten tycks vara att vi ska anpassa oss till EU:s gemensamma migrationspolitik, en politik som inte finns ännu. Sverige har genom begränsningslagen från 2016 en av EU:s hårdaste migrationslagar, vilket inte lett till effekten man trodde; att andra EU-länder skulle ta större ansvar. Med andra ord – argumentet om att vår nationella lagstiftning får andra länder att förhålla sig till oss håller inte. Förr tittade folk på Sverige och gjorde likadant, men det var förr. Att försöka vinna en tävling om att nå botten är ingen tävling vi tänker vara en del av.

Själva asylrätten och rätten till skydd bottnar i att det finns människor som behöver skydd. Alla förstår att om det inte fanns någon som riskerade att bli dödad på grund av att hen är muslim, HBTQ+person eller socialist skulle det inte finnas några konventionsflyktingar. Och fanns det inte ledare som beskjuter sin egen befolkning urskillningslöst skulle det inte finnas några krigsflyktingar. Så ett sätt att lösa frågan är ju att se till att det inte finns ett behov av att söka skydd. Men det är så att säga ett långsiktigt projekt, och även om vi ofta avfärdas som naiva idealister förstår också vi det.

Men så länge vi inom EU inte kan hålla oss till de mänskliga rättigheterna, utan försöker förbjuda abort, radera HBTQ+personers rättigheter och förtrycker sin  egna befolkning är det väldigt svårt att diskutera en gemensam migrationspolitik.

Men så länge vi inom EU inte kan hålla oss till de mänskliga rättigheterna, utan försöker förbjuda abort, radera HBTQ+personers rättigheter och förtrycker sin  egna befolkning är det väldigt svårt att diskutera en gemensam migrationspolitik. Och vi skriver ”vi”, eftersom Sverige så tydligt försöker skapa en kollektiv identitet inom EU i just den här frågan . Men vi kan inte prata om volymmål och ansvar med Ungern och Polen, för hur ska vi göra när målet är uppfyllt och det är Ungerns tur att ta emot en asylansökan och personen som behöver skydd är transperson? Hur ska vi säkerställa att de kvinnor som söker skydd från hedersförtryck inte utsätts ännu mer,  om det är en polsk tjänsteperson som står vid EU:s yttre gräns? Vi kan sätta upp regler, och säga att de ska följas. Men vem ska ta ansvar när det inte följs? Även bakom volymmål finns det ju människor som är i behov av skydd!

Vi vill vara tydliga med vad vi kräver, och att vi gör det ansvarsfullt. Vi står för permanenta uppehållstillstånd för flyktingar, eftersom en konventionsflykting bara får den statusen om hen har ett skyddsbehov som är permanent. En slutar inte vara HBTQ+person efter tre år, även om tillståndet tar slut då. Att inte splittras som familj är…

Läs hela debattartikeln på QX.se»

Förbundsstyrelsen
HBT-Socialdemokrater

Våra fem krav på migrationspolitiken

Translate with Google Translate »