Logga_hemsida.-150_besk

QX.SE & AiP: Nu går informationsplikten till historien?

Socialutskottet har i dagarna rekommenderat riksdagen att ställa sig bakom de motioner som vill se över Smittskyddslagen vad gäller den så kallade informationsplikten för personer som bär på hiv. I HBTQ+rörelsen har frågan länge varit självklar; risken för att faktiskt överföra viruset till någon annan är i det närmaste är obefintlig. Att under hot om lagföring tvinga människor att delge sin omgivning att de är bärare av hiv är därför kontraproduktivt.

En informationsplikt lurar människor att tro att de inte kan få hiv om de bara väljer bort att ha sex med personer som öppet berättar, Samtidigt som vi vet att de flesta får viruset av personer som inte känner till att de bär på hiv. Det har lett till att människor inte vågar testa sig, inte vågar ha sex av rädsla för att bli anmälda och det värsta av allt; det har spätt på stigmatiseringen av personer som lever med hiv, i synnerhet, och av oss HBTQ+personer, i allmänhet.

När hiv infördes i Smittskyddslagen 1985 fanns inga läkemedel och kunskapen om hiv var låg. Tillsynes drabbade den bara homosexuella män, åtminstone var det allmänhetens uppfattning. Fördomarna kring sjukdomen handlade, och handlar ännu, så mycket mer om gruppen den förknippas med än någon forskning någonsin skulle kunna slå hål på. Informationsplikten i Smittskyddslagen har säkerligen fyllt sin funktion för att förhindra spridning i Sverige. Men det är historia, och nu är det dags att informationsplikten för personer som lever med hiv också blir historia!

Slopandet av informationsplikten skulle innebära att personer som lever med hiv inte längre hålls ansvariga för andras val. Idag vet vi att det går att leva ett helt liv med hiv. Enligt Magnus Gisslén, professor och hiv-ansvarig överläkare på Sahlgrenska är risken att överföra hiv under välinställd behandling obefintlig (GP, 20 februari 2020). Denna uppfattning delas av Folkhälsoinstitutet som redan utrett saken. Väljer vi att ha kvar informationsplikten är det, med alla fakta vi har, som att säga att personer som lever med hiv medvetet vill överföra virus eller skada någon. Att kriminalisera och misstänkliggöra en grupp människor av rädsla hör inte hemma i vårt samhälle.

Så nu börjar arbetet med att tvätta bort stigmat och förbättra villkoren för personer som lever med hiv ännu mer. Vi ser fram emot att regeringen snabbt fattar beslut om att slopa informationsplikten!

Translate with Google Translate »