Logga_hemsida.-150_besk

QX.SE: Vi tar gärna i hand för en progressiv och modern familjepolitik

Tack för den utsträckta handen, vi tar gärna i hand för en progressiv och modern familjepolitik! Vi vill fortsätta bygga ett starkare och tryggare samhälle och ni är välkomna att hänga med!

Under moderaternas regeringstid tillsattes en utredning, ”Olika vägar till föräldraskap” (SOU 2016:11), som bland annat gick igenom situationen med surrogatarrangemang i Sverige och utomlands. Slutsatsen blev att det är svårt att lagstifta för surrogatarrangemang utan att riskera att livmödrar blir handelsvara. Trots bristen på regleringar finns barn i Sverige som har fötts genom värdmoderskap och därmed riskerar att stå utan de sociala skyddsnät som nyfödda både ska och bör ha.

Därför vill vi se en bred utredning med fokus på HBTQ+personers väg till föräldraskap. Med en modern och progressiv familjelagstiftning skulle många fler kunna bli föräldrar och det är något att sträva mot.  Det är absolut avgörande att den nya utredningen är normkritisk och tar hand om den väldigt reella risken för att livmoderbärande personer utnyttjas. Om ingen lösning finns för att säkerställa att personer inte utnyttjas, eller ännu värre – att marknaden får tillgång till processen – kan Sverige inte lagstifta för någon form av värdmödraskap. De mänskliga rättigheter som omger livmoderbärande personer och barn måste gå före en önskan om att bli förälder genom värdmödraskap.

En seriös utredning kring HBTQ+personers vägar till föräldraskap behöver fokusera på hur olika hinder i lagstiftningen kan reformeras utifrån HBTQ+personers förutsättningar. Där är altruistiskt värdmödraskap är bara en liten del. Sveriges familjerätt är föråldrad och skriven ur ett heteronormativt och binärt perspektiv. HBT-Socialdemokrater har länge försökt få till stånd att all lagstiftning, oavsett politikområde, ska vara jämlik och könsneutral. Med barnkonventionen som lag, och därmed barns rätt till sitt medborgarskap, ursprung och föräldrar, ställs än tydligare krav på oss som lagstiftare.

Med en modern och könsneutral föräldrapresumtion hade barn födda utomlands direkt blivit svenska medborgare om även en av föräldrarna är det. En simpel sak kan en tycka, men för barn som Erik och Inez kan den vara livsavgörande. Utredningen måste också titta på fler än två vårdnadshavare, så att de som väljer att vara fler än en eller två föräldrar får ha den familj de bedömer är bäst för sina barn. Även möjligheten att avsäga sig föräldraskap, vem som räknas som kvinna och registrering av moder- och faderskap bör utredas.

Så vi tackar för den utsträckta handen, och vi ser fram emot att driva igenom förslaget om en bred utredning kring HBTQ+personers väg till föräldraskap.

Det känns tryggt att ni är med oss i kampen om en normkritisk, öppen värld där även vi HBTQ+personer har jämlika rättigheter och omfattas av mänskliga rättigheter även i praktiken. Vi ser det som självklart att ni under det kommande decenniet även står upp för dessa rättigheter gentemot era samarbetspartier. Det har varit lite otydligt under 2019, men vi hoppas att den här utsträckta handen är början på ett decennium med lite mer ordning och reda. För om ni står upp för det ni säger att ni gör kan ni omöjligt fortsätta ert samröre med Sverigedemokraterna oavsett politisk nivå. Det står tydligt att de vill oss HBTQ+personer allt annat än väl.

Translate with Google Translate »