Logga_hemsida.-150_besk

Historisk satsning för hbtq-personers lika rättigheter

Regeringen genomför flera satsningar för att motverka rasism och stärka hbtq-personers rättigheter. Arbetet för att stärka hbtq-personers rättigheter tillförs medel om 14 miljoner kronor per år från och med år 2020, och en tillfällig förstärkning på ytterligare 10 miljoner per år beräknas för åren 2021 och 2022. Det är den hittills största satsningen som någon regering vidtagit inom området.

”Nu lägger vi i en högre växel! Förstärkningen som den S-ledda regeringen presenterar möjliggör mer och bredare arbeten kring att stärka inte bara rättigheterna utan också möjligheterna för HBTQ+personer”, kommenterar Daniel Andersson, förbundsordförande i HBT-Socialdemokrater

”Nu lägger vi i en högre växel! Förstärkningen som den S-ledda regeringen presenterar möjliggör mer och bredare arbeten kring att stärka inte bara rättigheterna utan också möjligheterna för HBTQ+personer”

Det återstår stora utmaningar i världen, men också i Sverige. Samkönade par riskerar att hamna i kläm när de blir föräldrar på grund av lagstiftning som inte är anpassad utifrån regnbågsfamiljers behov. Hbtq-personer har sämre psykisk hälsa än befolkningen i stort och särskilt oroande är situationen för transpersoner.

”Samhället står inför utmaningar där vi tillsammans måste skapa förutsättningar och möjligheter där var och en kan känna sig delaktig i det starka samhället, det starka Sverige”, säger Daniel Andersson.

Regeringen avser att förstärka arbetet genom en handlingsplan för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter, som ska komplettera andra insatser och kraftsamla arbetet framöver.

Handlingsplanen kommer att fokusera på aktuella utmaningar och konkreta åtgärder. Handlingsplanen ska förstärka och komplettera strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck och kommer att fokusera på aktuella utmaningar och konkreta åtgärder.

Läs regeringens pressmedelande här »

Translate with Google Translate »