Logga_hemsida.-150_besk

Dags att komma ut på bostadsmarknaden

Bostadsbristen runtom i Sverige påverkar många, inte allra minst oss HBTQ+ personer. Idag lever vi i ett samhälle där personer som bryter mot normen tvingas, dagligen, komma ut och berätta det om och om igen. Det medför en större risk för personer som är normbrytande att inte kunna få sina föräldrar som borgenärer om de inte accepterar vem en är. Vi ser att samhället måste ta ansvar för rätten till bostad så att det finns möjlighet för alla att kunna ha en trygg bas att falla tillbaka på. Vi HBT-Socialdemokrater anser att det största ansvaret ligger hos kommunerna och att staten ska stötta dem i det ansvaret.

Konkreta åtgärder vi ser att vi skulle kunna göra är exempelvis:

  • Den svenska modellen ska hållas, även inom bostadsmarknaden. Det är parterna som ska avgöra hyrorna även i fortsättningen, inte staten. Marknadshyror är inte ett alternativ, bostad ska vara en rättighet för alla. Solidaritetsprincipen ska väga tyngre än företags vinstintressen.
  • Kommuner ska inte ta ut en vinst från de allmännyttiga bolagen utan vinsten ska återinvesteras i fastigheterna eller att bygga nya lägenheter. Hyresgästerna inom kommunen ska inte betala mer till kommunens kassa än övriga medborgare som betalar kommunalskatt. I de fall kommunens allmännyttiga bolag inte går med vinst ansvarar staten för att skjuta till pengar för att kunna bygga nytt samt göra väsentliga investeringar i bostäderna för att inte få chockhöjda hyror.
  • Vi anser även att kostnaderna för att bygga måste minska och ett sätt att effektivisera produktionskostnaderna är dels att bygga likadana hus samt att det finns ett kommunalt byggbolag som även kan ansvara för samordning.

Med dessa förslag samt i grunden en förändring av systemet, att bostad är en rättighet, kan vi uppnå ett jämlikare och solidariskt samhälle där vi ger varje individ frihet under ansvar.

Translate with Google Translate »