Logga_hemsida.-150_besk

Garantera samkönade pars rättigheter i EU!

Inför EU-valet den 26:e maj kräver vi Socialdemokrater att alla äktenskap, även samkönade äktenskap samt registrerade partnerskap, som ingåtts i ett EU-land ska erkännas inom hela EU. Samkönade pars fria rörlighet måste möjliggöras i praktiken.

EU:s fria rörlighet ska inte bero på vilken sexuell läggning en har. HBTQ+-personer ska kunna röra sig, flytta och söka arbete, inom hela Europa utan att förlora sina rättigheter.

Rätten till respekt för privatliv och familjeliv är en grundläggande rättighet, som fastställs i artikel 8 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Därför menar vi att kommissionen måste inleda överträdelseärenden mot de länder som inte följer EU-domstolens domslut om att även de medlemsstater som ännu inte infört samkönade äktenskap ändå måste respektera dessa.

Sören Juvas
Ordförande för HBT-S och kandidat till Europarlamentet.

#kryssasören 

Läs hela pressmeddelandet här»

Translate with Google Translate »