Logga_hemsida.-150_besk

Tack för den här tiden!

Under 7 år av kamp har jag haft äran att företräda HBT-Socialdemokrater.

Organisationen har under mina år som ordförande gjort en fantastisk utvecklingsresa. Den växtvärk som med det följer har på alla sätt varit inspirerande och omvälvande för oss som organisation. Jag har fått se HBT-Socialdemokrater växa i antal medlemmar och föreningar. På partiets kongress år 2015 upptogs vi dessutom som sidoorganisation till partiet.

Vi har för första gången haft en jämlik representation i förbundsstyrelsen avseende genus, identitet och geografisk spridning. Vi har ställt feminism och HBTQ+frågor sida vid sida med klasskamp.

Ett viktigt steg var att driva fram partiets första HBTQ+program som antogs 2014 och med HBT-Socialdemokraters hjälp reviderades förra året.

Det internationella politiska arbetet har ökat och vi har breddat verksamheten i samverkan med LO och LO-förbunden.

Vi har dessutom fått uppdraget att utbilda chefer och ledare i LO-kollektivets fjorton förbund i grundläggande HBTQ+frågor. Ett uppdrag som speglar vår organisations HBTQ+politiska ställningstaganden och påverkar fackföreningsrörelsens inkluderingsarbete i grunden.

Vi firade 30 år hösten 2018 och mitt viktiga uppdrag som förbundsordförande och HBT-Socialdemokraters idoga arbete har varit av stor vikt för socialdemokratin och det samhälle som vi vill leva i.

På kongressen lämnar jag över stafettpinnen till nästa förbundsordförande och vill härmed tacka för förtroendet jag har fått. Jag fortsätter kämpa för allas lika rätt och värde, men i annan funktion.

Min avslutande insats är att jag kandiderar som HBT-Socialdemokraters representant till EU-parlamentet. Kryssa mig!


SÖREN JUVAS
Förbundsordförande

soren.juvas@hbts.se

Translate with Google Translate »