Logga_hemsida.-150_besk

AFTONBLADET DEBATT: Väljarna gick inte på vår migrationspolitik

HBT-S skriver tillsammans med S-studenter och Socialdemokrater för tro och solidaritet om valanalysen som släpptes i mars.

Valet 2019 blev både en framgång och ett bakslag för Socialdemokraterna. Partiet fick starkare väljarstöd än vad opinionsmätningarna indikerat. Alliansen splittrades, Sverigedemokraterna stängdes ute från parlamentariskt inflytande och Stefan Löfven kunde till slut bilda en ny socialdemokratiskt ledd regering.

Samtidigt gjorde Socialdemokraterna sitt historiskt sämsta valresultat och flera av de inför valet formulerade målen nåddes ej.

Hur kunde det gå så? I dag presenterade partiets valanalysgrupp, ledd av tidigare sjukvårdsministern Gabriel Wikström, sin rapport.

Det är en i flera avseenden mycket bra analys, men beskrivningen av hur partiet hanterade de migrationspolitiska frågorna ger en alltför tillrättalagd bild av vad som hände.

Socialdemokraternas strategi var att tidigt under valåret 2018 lansera en mer restriktiv migrationspolitik, i syfte att inför väljarna ”spela oavgjort” med Moderaterna och Sverigedemokraterna i denna fråga.

När frågan på så sätt ”stängts” skulle partiet kunna gå vidare och i stället sätta fokus på sina politiska hemmaplansfrågor, som till exempel jobb och välfärd.

Men strategin misslyckades. När Socialdemokraterna lanserade en mer restriktiv migrationspolitik flyttade sig Moderaterna och Sverigedemokraterna bara ännu längre ut på sin kant.

Den politiska nerven blev därför kvar i migrationspolitiken, och frågan lät sig inte stängas. Moderaterna och Sverigedemokraterna fick på så sätt under hela våren 2018 precis den politiska dagordning de önskat.

Analysgruppen menar att misslyckandet i migrationsfrågorna berodde på att Socialdemokraterna inte i tid presenterat en ”tillräckligt stram” migrationspolitik. “Tillräckligt stram” – i förhållande till vad? Vi anar att analysgruppen syftar på i förhållande till väljarnas önskemål.

Men analysen stämmer inte. Partiet presenterade under våren 2018 det ena utspelet efter det andra om en mer restriktiv migrationspolitik ihop med ett hårdare språkbruk som många menade spädde på misstro och främlingsfientlighet.

Effekten blev emellertid bara att migrationsfrågan fortsatte att dominera debatten, och att Socialdemokraterna rasade i opinionen.

Senhösten 2017 låg Socialdemokraterna i flera opinionsmätningar på omkring 30 procent. Under våren sjönk partiets opinionsstöd successivt och under sommaren dippade….

Läs hela debattartikeln på aftonbladet.se»

Translate with Google Translate »