Logga_hemsida.-150_besk

Regeringen meddelar idag att arbetet med att förbjuda Nazistiska och rasistiska organisationer påbörjas

Det finns redan ett utrymme i regeringsformen för detta. Regeringen kommer nu att ta fram direktiv till den utredning som ska utarbeta lagförslaget. Det ska göras i nära samverkan med oppositionen och kan vara klart till hösten. Förbudet kan då träda i kraft i mitten av nästa mandatperiod.

Vi välkomnar regeringens initiativ, säger Sören Juvas förbundsordförande för HBT socialdemokrater. 

Vi vill även att det skapas förutsättningar att aktivt arbeta preventivt för att motverka att människor hamnar i de grupperingar som delar in människor i grupper, tilldelar grupperna olika värden för att sedan behandla människor olika. Det bygger på en över och en underordning som strider mot vår demokrati som bygger på mänskliga rättigheter och allas lika värde.

Samhället har ett ansvar att sätta gränser för vad som är rimligt i och rätt i en demokrati.

HBT-Socialdemokrater tog ställning i frågan på kongressen 2017. Vi kan inte i en demokrati tillåta organisationer som genom hot och våld driver på en linje som undergräver demokratin och sätter mänskliga rättigheter ur spel.

Sören Juvas
Förbundsordförande
HBT-Socialdemokrater

Translate with Google Translate »