Logga_hemsida.-150_besk

HBT-S står upp för permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening!

För oss HBT-Socialdemokrater är det självklart att stå upp för permanenta uppehållstillstånd och att underlätta möjligheterna till familjeåterförening. Det är ett fundament för den stormakt för mänskliga rättigheter som vårt land skall vara. Sådana åtgärder underlättar integrationen och avlastar det redan hårt belastade Migrationsverket

Om den svenska socialdemokratin skall kunna stå upp för internationell solidaritet medför detta ett ansvar att värna en generös flyktingpolitik med ett välkomnande mottagande av asylsökande och andra migranter. Detta åtagande kräver att den nuvarande restriktiva mottagningspolitiken ändras och att ett arbete med att säkerställa ett bra mottagande genomförs. Det kräver också ett arbete med att medvetet motverka den främlingsfientlighet som nu växer sig starkare.

Den senaste tidens väpnade konflikter och intolerans har fått som konsekvens att många människor är på flykt. Det har tydliggjort behovet av en bred internationell samverkan för att motverka orsakerna till flykt och garantera ett humant och säkert mottagande, i synnerhet för kvinnor, barn, hbtq+ personer och andra utsatta grupper. Detta kräver ett medvetet arbete på alla politiska nivåer.

Den tillfälliga asyllagen tvingar nya svenskar att leva i ovisshet om den egna framtiden och familjens öde, på ett sätt som gör dem lidande.

Sverige har som nation tagit emot 350 000 människor på bara fyra år, och Sverige har inte kollapsat. Det är en historisk bragd, och en moralisk guldmedalj till alla som har bidragit till att göra denna enastående räddningsinsats möjlig. Det är viktigt att komma ihåg, att Sveriges ekonomi har varit helt avhängig de många nya svenskar som immigrerat till vårt land. Utan dem skulle färre tvingas försörja fler, och en åldrande befolkning skulle se inte minst sjukvård och omsorg kollapsa.

Därför har Sverige inte ett invandringsproblem. Sverige har ett segregationsproblem, och sådana är Socialdemokraterna bra på att lösa.

HBT-Socialdemokrater verkar för att:

  • Permanenta uppehållstillstånd är norm
  • Familjeåterförening åter görs möjlig
  • Särskilt ömmande skäl åter införs som asylskäl
  • Säkra lagliga vägar att söka asyl i Sverige och EU och värna asylsökande HBTQ+personer
  • HBTQ+flyktingar tillförsäkras en rättvis och rättssäker behandling inom ramen
    för EU:s gemensamma asylsystem
  • En särskild strategi för motverkande av rasism och främlingsfientlighet tas fram.

 

Translate with Google Translate »