Logga_hemsida.-150_besk

HBT-Socialdemokrater välkomnar förbudet om religösa friskolor

Socialdemokraterna har under dagen gett som vallöfte att förbjuda religiösa friskolor.

Vi i HBT-Socialdemokrater välkomnar beslutet. I Sverige har vi skolplikt, och vi anser att rätten till undervisning som är helt fri från konfessionella inslag är något som alla skolelever har rätt till oavsett föräldrarnas trosuppfattning, säger Sören Juvas förbundsordförande i HBT-Socialdemokrater

Målet är en skola som är fri från fördomar, moralism och okunskap som kränker grundläggande mänskliga rättigheter. Det är därför orimligt att tillåta skolor på konfessionell grund. De religiösa friskolorna bidrar till att ytterligare segregera samhället. Under årens lopp har det rapporterats vid flera tillfällen hur elever har behandlats olika beroende på kön. Det är ovärdigt ett samhälle där mänskliga rättigheter är grunden för demokratin.

Rätten till god utbildning som är fri från konfessionella inslag är en rättighet som skall komma alla till gagn. Därför välkomnar vi Socialdemokraternas initiativ.

Translate with Google Translate »