Logga_hemsida.-150_besk

LO anlitar HBT-Socialdemokrater

HBT-Socialdemokrater är sedan år 2015 en sidoorganisation till Socialdemokraterna, som å ena sidan arbetar med att stärka kunskapen om HBTQ+politiska frågor generellt, såväl inom partiet som utanför det, i andra organisationer. Å den andra att öka kompetens och insikter om vad det innebär att arbeta feministiskt med långsiktig hållbarhet som mål.

I den förstudie som nu drar i gång undersöks hur ett utbildningsprojekt för LO och dess förbund kan ta form. Avsikten är att förstärka LO som en viktig samhällsaktör som vill ta rejäla krafttag och ställning mot diskriminering, trakasserier, övergrepp samt lära sig mer om HBTQ+frågor.

– Nu lägger LO sig i framkant och spetsar sin kunskap om HBTQ+ frågor och maktstrukturer, säger Sören Juvas, förbundsordförande i HBT-Socialdemokrater. Att de väljer att jobba med oss är jätteroligt och känns samtidigt helt naturligt. Vi är ju delar av samma rörelse och tematiken är den vi är experter på.

Translate with Google Translate »