Logga_hemsida.-150_besk

HBT-Socialdemokrater kräver kraftfullt agerande av regeringen i reformer gällande transpersoner

Idag överlämnade utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner sitt slutbetänkande till regeringen.

Utredningens uppdrag var att genomföra en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället, samt presenterar konkreta insatser som bidrar till bättre levnadsvillkor,  ett tryggare och bättre liv för transpersoner.

-HBT-Socialdemokrater välkomnar utredningen som är en fråga som HBT-Socialdemokrater har arbetat hårt för att den skall genomföras. Utredningen var ett av de vallöften som Socialdemokraterna som parti gick till val på 2014, säger Sören Juvas Förbundsordförande i HBT-Socialdemokrater i en kommentar.

Transpersoner är utsatt och ofta bortglömd grupp. Den här utredningen har haft ett brett anslag och den har genomförts i bred samklang med de som är berörda Ett av de förslag som utredningen föreslår är bland annat att införa ett tredje juridiskt kön, något som HBT-Socialdemokrater välkomnar. Utredningen lyfter även bristen på resurser i hela landet gällande vård, otidsenliga lagar och vikten av reformer.

– Utredningen bekräftar mycket som vi redan visste eller antog. Den visar även på lösningar för att komma tillrätta med problem. Nu är det dags att vi går vidare med de förändringar som krävs för att komma tillrätta med problemen.

-Nu går det inte längre att hävda att det saknas kunskap om hur verkligheten ser ut  för transpersoner. Därför krävs det att regeringen nu genomför de förändringar som leder till  att underlätta för en den grupp i samhället som fått stå tillbaka så länge. Problemen blir extra tydlig då vi ser på de lagar som reglerar vård och behandling. I den frågan krävs att regeringen agerar med kraft,  säger HBT-Socialdemokraternas förbundsordförande Sören Juvas i en avlutande kommentar.

Translate with Google Translate »