Logga_hemsida.-150_besk

Transgender Day of Remembrance – Vad har regeringen levererat?

Idag är det Transgender Day of Remembrance, vilket är en av de viktigaste dagarna för att uppmärksamma transfrågorna. Vad har då levererats inom transområdet av regeringen?

Regeringen har tillsatt en utredning för att belysa transpersoners hela livssituationsom i dagarna är färdig. Jag tror inte den har alla svar och alla lösningar. Däremot kommer den ge fart åt ytterligare utvecklingar.

I frågan om ersättning för de som blivit tvingade till sterilisering är regeringen tydlig. Där har en lagrådsremiss lämnats, och självklart finns det synpunkter på delar av den lagrådsremissen och som bör hanteras i då proposition skrivs till riksdagen.

Att be om ursäkt för de övergrepp som samhället har genomfört mot personer som grupp ska väl inte vara så svårt. En orättfärdig lag bör ett samhälle som har en demokrati som vilar på mänskliga rättigheter, vara ett skäl till att inte be om ursäkt.  Den svenska regeringen är en av de första regeringarna i världen som för upp frågan om ersättning. Det är bra och har redan uppmärksammats runt om i världen.

Att inkludera transpersoner i lagen om hets mot folkgrupp är bra. Där finns det också kritik mot de ord som lagrådet föreslår när de yttrat sig. Men ingen kan hävda att transpersoner inte får skydd i lagen om hets mot folkgrupp.

Det finns även tydliga sorgebarn. I den utrikespolitiska diskussionen har frågan om HBTQ+ inte synts, där måste regeringen bli tydligare under den tid som är kvar.

Likaså hur försämringarna inom flyktingpolitiken påverkar personer som inte identifierar sig som heterosexuella och de flyktingar som rör sig inom transspektrat. Där krävs det att det blir en förändring.

Men den sorgligaste frågan är den om lagen som reglerar människors möjlighet att justera sitt kön. Den tar för lång tid, där fastnar frågan hela tiden och det sker på ett mycket förvirrat sätt. Det duger inte.

Frågan är egentligen enkel. Vi skall inte göra det svårare för människor att leva som de är. Vi skall istället göra det enklare. Frågan har utretts flera gånger. Det som nu skall ske är en del fördjupningsutredningar som ännu inte är gjorda. Det som krävs är en tydlig skillnad på det juridiska könet och de lagar som styr olika behandlingar som rör kön. Det är inte så svårt.

Likaså är det viktigt att se över de åldersgränser som styr och reglerar när en person kan byta juridiskt kön och a bort de åldersgränser som avgår när en person får vård och behandling. I grunden är det dock centralt att den lag som kommer fram måste vara en lag som är bra och håller över tid. Men det i sig är inte en ursäkt för att frågan har tagit så lång tid.

Med vänliga hälsningar!


SÖREN JUVAS
Förbundsordförande
Translate with Google Translate »