Logga_hemsida.-150_besk

Kommentar kring lagrådsremiss gällande ersättning för tvångssteriliserade personer

Regeringen har idag lämnat över sin lagrådsremiss gällande ersättning för de personer som varit utsatta för tvångssterilisering. Det är en handling som visar på en regering som kan erkänna tidigare misstag och övergrepp.

Att regeringen nu kommer fram med förslaget är bra. En ersättning kan aldrig ge lindring för det lidande som enskild person har blivit utsatt för genom det övergrepp som en tvångssterilisering innebär.

Det finns dock flera saker som bör hanteras innan beslut tas av riksdagen:

Det handlar dels om den bortre tidsgränsen. Förslaget innehåller en bortre tidsgräns som löper ut två år efter att riksdagen beräknas ta sitt beslut. Att begära ersättningen kräver en aktiv handling från den som har varit utsatt och vi menar att den tiden som man kan begära ersättning bör vara längre än två år, snarare är det så att vi anser att det inte bör finnas en bortre tidsgräns i den här frågan.

De frågetecken som har dykt upp då det gäller vilka som har rätt att begära ersättningen och hur själva nivån på ersättningen har blivit satt bör också belysas. Det är frågetecken som måste hanteras i sig.

Det är också fullt rimligt att det kommer fram en ursäkt från det offentliga.

Tvångssteriliseringen var en del av den lagstiftning som riksdagen tog beslut om på tidigt sjuttiotal och ett krav från det offentliga Sverige för att få justera sitt juridiska kön.

Gammal förlegad lagstiftning som tagit år att justera finns det väldigt goda skäl till att beslutsfattare ber om ursäkt för.

Och rent moraliskt och etiskt så finns det inga argument med bärighet att inte be om ursäkt. Frågan att ta bort tvångssteriliseringen i sig själv och frågan om ersättning och ursäkten har tagit allt för lång tid.

Sören Juvas
Förbundsordförande

Läs mer om lagrådsremissen på regeringens hemsida »

 

 

 

Translate with Google Translate »