Logga_hemsida.-150_besk

Arbetarrörelsen i Dala demokraten: Sörj inte de mörka krafterna – organisera dig!

Nu är tiden för politiskt och fackligt engagemang. Arbetarrörelsen har verktygen för att förändra samhället på riktigt. Varje människa behövs i kampen mot högerextremism och för människovärdet, skriver representanter för arbetarrörelsen (S).

Varje människa är unik, men människovärdet är lika för var och en. Alla människor har en etnisk bakgrund, en könstillhörighet, en sexuell läggning – ingen mindre värd än en annan. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem han, hon eller hen är.

Vi står inte bredvid och ser på hur mörka krafter försöker ta makt i vårt gemensamma samhälle.

Arbetarrörelsen står i alla sammanhang upp för människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hets mot HBTQ-personer. Vi accepterar inte diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika – varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan eller… Läs hela debattartikeln på Dala demokratens hemsida»

Roza Güclü Hedin
Ordförande Socialdemokraterna Falun

Sören Juvas
Förbundsordförande HBT-Socialdemokrater

Malin Ragnegård
Ordförande Kommunal Bergslagen

Kim Söderström
Ordförande Byggnads Gävle Dala

Gunnar Barke
Ordförande landstingsstyrelsen

Berfin Altun
Ordförande SSU Dalarna

Monica Enarsson
Ordförande S-kvinnor Dalarna

Sofie Eriksson
Ledamot SSU:s förbundsstyrelse

Bild: Erik Jerdén

Translate with Google Translate »