Logga_hemsida.-150_besk

Börje Vestlund 1960-2017

Det är med stor sorg jag måste meddela att vår vän och kollega Börje Vestlund efter en kortare tids sjukdom gick bort idag. Börje avled efter sviterna av ett hjärtstillestånd som drabbade honom i tisdags.

Börje var en person som berörde och vi är många som under årens lopp har varit i kontakt med Börje och som kommer minnas honom med saknad och värme.

Börje har under lång tid funnits i centrum för det HBTQ-politiska arbetet och var en stark röst för HBTQ communityt både genom sitt engagemang i hela arbetarrörelsen och i många frivilligorganisationer. Han hade alltid ett starkt engagemang i HBT-Socialdemokrater där han var ekonomiskt ansvarig i förbundsstyrelsen.

Det är få personer som genom envishet och enträget arbete lyckas att genomföra förändringar som gynnat så många som Börje Vestlund.

För mig var Börje en vän och mentor inom många områden i livet. Han kommer att lämna ett stort tomrum och en saknad som är svår att beskriva.

Sören Juvas
Förbundsordförande

Begravningen äger rum i Heliga Korsets Kapell, Skogskyrkogården fredag den 20 oktober kl. 12.30. Därefter inbjudes till minnesstund. Anmäl deltagande till FONUS, odengatan@fonus.se eller telefon 08-709 85 90 senast den 13 oktober. I stället för blommor tänk gärna på Olof Palmes minnesfond plusgiro 37-2 märk gåvan med ”Börje” Länk till Börjes minnessida »

Translate with Google Translate »