Logga_hemsida.-150_besk

Aftonbladet debatt: Sverige måste säga ja till kärnvapenförbudet

I somras bröt jublet ut i FN:s högkvarter – 122 stater, däribland Sverige, hade röstat för en konvention om ett totalförbud mot kärnvapen. Ett viktigt steg på vägen för att eliminera ett av de största hoten mot hela mänskligheten.

Som väntat röstade ingen av de stater som i dag har kärnvapen för ett förbud. Beklagligt nog visade heller inte de länder som ingår i Nato något intresse för en värld utan massförstörelsevapen. Men den stora uppslutningen bland FN:s medlemsstater bland annat från länder som Schweiz, Österrike och Irland ger kraft inför fortsatta förhandlingar för en säkrare värld.

Det är inte Trump som ska styra vår säkerhetspolitik, det gör vi själva

Nu måste arbetet ta vid för att Sverige ska kunna ratificera konventionen om kärnvapenförbud. Det krävs en analys av de konsekvenser en svensk ratificering får. Men siktet ska givetvis vara inställt på att Sverige skriver på för ett förbud av kärnvapen.

Kärnvapen är inte vilka vapen som helst. De är massförstörelsevapen som är tänkta att förinta hela städer, med ohyggliga konsekvenser som följd. Ett kärnvapenkrig i större skala kan innebära slutet för hela mänskligheten.

De senaste tidens kärnvapenhot från Nordkorea visar att inte bara användning av kärnvapen måste förbjudas, utan även tillverkning, lagring och utplacering.

Inget land ska tillåtas hjälpa en annan stat med att bygga upp en kärnvapenarsenal. Inga företag eller pensionsfonder… Läs hela debattartikeln på aftonbladet.se»

Anna Sundström, Olof Palmes Internationella Center
Philip Botström, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Carina Ohlsson, S-Kvinnor
Ulf Bjereld, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Nasra Ali, S-studenter
Sören Juvas, HBT-Socialdemokrater
Anders Österberg, Unga Örnar

Translate with Google Translate »