Logga_hemsida.-150_besk

5 tips till dig som lärare

 

1. Tänk utanför normen
Utgå inte från att alla är hetero när ni pratar om vad som hänt under sommarlovet. Ta för vana att använda könsneutrala ord som hen, föräldrar, partner och sambo och så vidare. Tänk på att hen är ett viktigt pronomen för de som inte identifierar sig som han eller hon.

2. Gå igenom vad du förmedlar
Hur ser veckobrev, anhörigblanketter och liknande ut? Är de inkluderande och könsneutrala? Speglar de läromedel du använder en mångfald vad det gäller funktionsvariationer, olika familjekonstellationer, etnicitet och sexuell läggning? Diskutera gärna med dina kollegor vad kan ni göra för att få en större bredd och vilka ord och uttryck som kan vara lämpliga att använda.

3. Planera in livskunskap genom året och åren
Livskunskap, hur man agerar mot varandra och där elever får diskutera frågor om identitet, sexualitet, utanförskap och mobbning är viktigt, inte som ett enskilt ämne utan något som bör genomsyra all skolans verksamhet. Planera in detta som en röd tråd genom din undervisning.

4. Ha tydliga regler och rutiner
En trygg skola har regler som är tydliga och gäller alla. Det är viktigt att ha en nolltolerans mot kränkande beteenden och tydliga rutiner vad som skall göras när någon bryter mot skolans regler.

5. Fortbilda dig
Osäker på HBTQ-frågor? Undvik att använda HBTQ-personer som frågelåda, förkovra dig på nätet istället! Använd gärna någon av studiedagarna till fortbildning i HBTQ-frågor och normkritik.

Translate with Google Translate »