Logga_hemsida.-150_besk

Hög tid att jobba för ett modernt sätt att möta hiv

Bilden av HIV som finns i Sverige idag har roten i 1980-talets skräckkampanjer vilket gör att människor som lever med hiv ofta stigmatiseras. Detta tillsammans med den svenska smittskyddslagstiftningen medför att många väljer att inte känna till sin hiv-status.

Mycket har hänt kring hur hiv behandlas och nästan alla som lever med hiv och behandlas har i dag smittfri hiv, det vill säga att deras virusnivåer är så låga att de ej medför risk för smitta, den nysmitta som sker kommer från människor som ej känner till att de är smittade. Det är inte de smittade som är ett bekymmer i dag, det är alla de som väljer att inte ta reda sin hiv-status.

Sverige måste arbeta preventivt vad gäller hiv, ett intensivt arbete måste ske med att motverka de orsaker som gör att människor utsätter sig för smittorisker men väljer att inte testa sig och därför sprider viruset vidare.

Vidare måste Sverige ta till sig den forskning som sker kring förebyggande behandling. Forskningsstudier har visat att pre-exponerings profylax (PrEP) kan förebygga att hiv överförs sexuellt men erbjuds inte i Sverige i dag. PrEP ska bli ytterligare ett sätt att arbeta för att förebygga hiv i Sverige, särskilt inom mer riskutsatta grupper i vårt samhälle. Vården och behandlingen gällande PreP skall vara en del av sjukvårdsförsäkringarna.

HBT-Socialdemokrater Sverige har idag antagit en ny politisk plattform, en bred och framåtsyftande politik som kommer leda Sverige in in framtiden. Det är med glädje och stolthet som vi nu tar nästa steg i kampen mot hiv och mot stigmatiseringen av människor som bär på hiv.

Translate with Google Translate »