Logga_hemsida.-150_besk

Vi behöver era kloka tankar och inspel!

HBT-S intention att kunna samla alla som ryms inom rörelsen, och utanför den för den delen, vars värderingar, identiteter och livserfarenheter speglas genom regnbågens alla nyanser och som omfamnas av den internationella förkortningen LGBTIQ har tagit stor plats under den mandatperiod som vi strax ändar.

Ett stort fokus har under perioden lagts vid Q och T som tidigare haft en något undanskymd plats inom ramen för vårt politiska program. Med en tydlig feministisk röd tråd har vi genomfört utvecklingsarbeten på flera nivåer för att förfina våra ställningstagande för queerpersoner och queerperspektiv och transpersoner och transperspektiv.

Förbundsledningen har arbetat med att bryta normerande strukturer inom förbundsstyrelsen och öppnat upp för nya normkreativa sätt att arbeta och verka i uppdragen och gentemot varandra. Ett inkluderande arbetssätt som också påverkat sättet att få med hela förbundet i utvecklingsresan.

Förbundsledningen bjöd in föreningarna till konferensen Feminism och queer i Falun 23-24 april 2016 för att tillsammans aktivit arbeta fram djupare förståelse för dessa frågor och gemensamt utarbeta en hållning som har bäring i förbundets alla sakfrågor.

HBT-S kongress 2015 gav förbundsledningen uppdraget att utforma ett nytt politiskt program. Det har vi gjort och nu återkommer vi till er alla med en remissrunda i syfte att kunna fånga upp era tankar och kloka inspel.

Remissversionen av vårt nya politiska program hittar du här »
Skicka in remissvaren till remiss@hbts.se fram till och med den 17 april 2017

Translate with Google Translate »