Logga_hemsida.-150_besk

Dags säga nej till religiösa friskolor

HBT-S har haft ett antal framgångar på kongresser genom åren. 2015 erkändes förbundet som den femte sidoorganisationen, 2005 sa S ja till könsneutrala äktenskap.

Det finns HBTQ-frågor, som till exempel könsidentitet, även på årets partikongress, men det som verkligen får ordföranden Sören Juvas att gå igång är religiösa friskolor, eftersom det handlar om uppväxtvillkoren för barn och ungdomar.
– Vi har skolplikt i Sverige, det innebär att barnen inte kan välja att inte gå i skolan. Vi kan se att det ofta förekommer problem i olika typer av religiösa friskolor; det handlar om jämställdhet, om sex- och samlevnadsundervisning; om normbrytande; det handlar om barnens rätt att vara den de är. Inget barn ska tvingas gå till en skolmiljö där undervisningen inte vilar på mänskliga rättigheter och demokrati.

Partistyrelsen har i sitt svar på motioner om religiösa friskolor sagt att man vill ha hårdare regler. Bra, men inte tillräckligt, tycker Juvas.

  – Vi ska inte ha skattepengar som går till religiösa friskolor. Om föräldrar vill undervisa sina barn i den tro de själva har så går det utmärkt att göra utanför skolan.

Enligt Sören Juvas finns det 66 religiösa friskolor i Sverige, 55 kristna och 11 muslimska. (Judiska skolan är en kommunal skola.) Att förbjuda konfessionella friskolor har inget att göra med religionsfriheten, framhåller han.

– Det handlar inte om vuxna, det handlar om att barn och ungdomar inte ska vistas i en miljö där de inte blir respekterade fullt ut för den de är och där man får undervisning utifrån fakta och evidens, där man får bra undervisning i sex och samlevnad och där man behandlar kvinnor och män lika. Det är inte rimligt att vi tillåter att till exempel Plymouthbröderna får fortsätta med sin skolverksamhet när vi vet att de gör en sådan skillnad på kvinnor och män och de tar avstånd från resten av samhället. De vuxna får göra det valet, men nu handlar det om barn, vi ska ha ett system där alla barn blir inkluderade i samhället… Läs hela artikeln på aip.se»
Foto: Aktuellt i Politiken

Translate with Google Translate »