Logga_hemsida.-150_besk

Transpolitik

Transpersoner är fortfarande en utsatt grupp i Sverige. Transpersoner lider av psykisk ohälsa i högre utsträckning än andra hbtq+personer och befolkningen i stort. En ledande orsak är den långa väntetiden för utredning och behandling av könsdysfori, och bristande vårdkvalitet för transpersoner.

Samhällets attityder och oförstående gör inte saken bättre, diskriminering och felkönande förekommer allt för ofta Än idag har vi ett könsbinärt system för personnummer – det vill vi avskaffa.

Särskilt drabbade är unga transpersoner. Det kan vara svårt att navigera vårdsystemet, och gå vilse. Därför vill vi att personer som påbörjar en transutredning ska ha rätt till en regional kontaktperson genom hela processen.

I Sverige finns det få kliniker som är specialiserade på könsbekräftande vård. Vi vill att kliniker för utredning och utskrivning av hjälpmedel ska finnas i hela Sverige. Vård som ges sällan eller enstaka gånger ska koncentreras, för att säkerställa god kvalitet. HBT-Socialdemokrater vill också att den könsbekräftande vården alltid bedrivs utifrån Socialstyrelsens kunskapsstöd, för att säkerställa en likvärdig vård i hela landet.

En person som beviljas utredning för könsbekräftande vård ska vara delaktig i sin egen behandling. Sjukvården får aldrig utgå från normen av en man, kvinna eller icke-binär. Den får inte heller utgå från att alla med könsdysfori önskar samma behandling.