Logga_hemsida.-150_besk

Psykisk hälsa

HBT-S vill att det ska vara lika lätt att och självklart att gå till en kurator för sin psykiska ohälsa som det är att gå och kolla upp en stukad fot på vårdcentralen.

Detta är viktigt i alla delar av samhället, men särskilt hbtq+personer löper ökad risk att påverkas av psykisk ohälsa. För transpersoner med diagnosen könsdysfori är sannolikheten för vård av depression och ångestproblematik fem till sex gånger så hög jämfört med befolkningen i övrigt.

Vi ser att arbetet emot psykisk ohälsa måste prioriteras högre. Regionerna ska ta ett större ansvar, för att samordna mellan olika instanser där psykisk hälsa behandlas, samt bedriva ett förebyggande arbete med riktade, strategiska åtgärder som utgår ifrån hbtq+personers särskilda behov. Alla invånare ska få nära tillgång till psykologiskt stöd, antingen via instanser som elevhälsan eller äldreomsorg, eller i närvården. Suicidpreventiva insatser måste finnas lättillgängliga.

Utöver en bredare tillgänglighet, behöver även kunskapsnivån höjas inom all verksamhet på kommuner, regioner och myndigheter. Ökade resurser och fördjupad kompetens. Genom att stimulera forskning kring hbtq+personers hälsa kan vi öka kompetensen bland yrkesgrupper som arbetar med inom människovårdande yrken.