Logga-hemsida

Asylrätt och migration

Vi står inför ett flertal humanitära kriser, och alla måste ta ansvar. Sverige ska alltid vara en stark röst i dessa frågor internationellt. Vi ska värna asylrätten och ge skydd till de som behöver den.

Idag är fler människor är någonsin är på flykt undan konflikter och förföljelse i världen – enligt FN:s flyktingorgan UNHCR över 70 miljoner personer.

Det finns idag ett fungerande internationellt kvotflyktingsystem, där FN delar ut asylstatus till människor som måste vidarebosättas. Dessa personer får därför permanent uppehållstillstånd direkt. Det enda som saknas är fler som tar emot dem.

Idag i Sverige, är det dock långt ifrån alla som får uppehållstillstånd som får det permanent. Något som skapar otrygghet och ovisshet inför framtiden, och därmed försvårar integration. De senaste åren har även rätten till familjeåterförening varit hotad.